“ย้ายค่าย เบอร์เดิม” / กษิติ กมลนาวิน ราชวังสัน

คอลัมน์ EYE ON SPORTS โดย กษิติ กมลนาวิน ราชวังสัน

ถ้าแพ็คเกจโทรศัพท์มือถือของค่ายที่เราสังกัดอยู่ไม่เร้าใจ บริการก็เห่ยมาก หรืออาจด้วยสาเหตุอื่นๆ หลายคนคงอยากย้ายไปใช้บริการค่ายอื่น แต่ก็นึกเสียดายเบอร์เดิมซึ่งใช้ติดต่อกันที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เสียโอกาสในธุระสำคัญ มันจึงเกิดมีการอนุญาตให้ย้ายค่ายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มานานหลายปีแล้ว เรียกว่า “ ย้ายค่าย เบอร์เดิม ”

ในทางการเมือง หลังจากทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา แต่ละพรรคการเมืองสามารถคำนวณที่นั่งในสภาของตนและของพรรคพันธมิตรได้ไม่ยาก ถ้ารวมกันแล้วยังไม่เพียงพอเพื่อเป็นเสียงข้างมากก็อาจต้องใช้วิธีสกปรกด้วยการติดต่อซื้อตัว ส.ส. จากพรรคฝ่ายตรงข้ามมาโหวทให้ด้วย ซึ่งแม้ในรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้ ส.ส. ย้ายพรรคด้วยการลาออก ไม่เช่นนั้นก็สิ้นสภาพทันที แต่ก็ไม่ได้บังคับให้ ส.ส. ต้องโหวทตามมติของพรรค ดังนั้น “ ย้ายค่าย เบอร์เดิม ” ในวงการการเมืองจึงหมายถึง ยังสังกัดอยู่ที่เดิมนั่นแหละ แต่ดันไปโหวทให้ฝ่ายตรงข้าม